” சுஷாந்த் மரணம் சினிமா மாப்பியக்கள் மற்றும் பொய்யான மீடூ பிரச்சாரம் தான் காரணம் ” – கங்கனா ரணவத்.

”சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் மரணத்திற்குப் பின்னர் பல விஷயங்கள் வெளியே வந்திருக்கின்றன. இது தொடர்பாக சில நேர்காணல்களை படித்தேன், நேரடியாக சிலரைத் தொடர்பு கொண்டு பேசினேன். அவருடைய

Read more