உடுமலை சங்கர் கொலைவழக்கில் கவுசல்யா வின் தந்தையின் துக்கு தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பதை நீங்க ஆதரிக்கிறீர்களா? எதிர்கிறீர்களா? மக்களின் கருத்து என்ன ?

தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக கூறுவது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன கேழே வாக்கு செலுத்தவும்
 
உடுமலை சங்கர் கொலைவழக்கில் கவுசல்யா வின் தந்தையின் துக்கு தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பதை  நீங்க ஆதரிக்கிறீர்களா? எதிர்கிறீர்களா? மக்களின் கருத்து என்ன ?
362
தூக்கு தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டது சரியா ? தவறா ?

தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளதாக கூறுவது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன கேழே வாக்கு செலுத்தவும்

131
தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்யவுள்ளதாக கூருவது?

Tags