சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பற்றி மக்கள் கருத்து என்ன ? உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யுங்கள்

 
சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பற்றி மக்கள் கருத்து என்ன ? உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யுங்கள்
5
சென்னையில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு , மக்கள் கருத்து என்ன ? உங்கள் கருத்தை வாக்காக செலுத்துங்கள் !

Tags