கொரோனா விசயத்தில் தமிழக அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது உங்களது வாக்கை செலுத்துங்கள்

45
தமிழக அரசுக்கு நீங்கள் எத்தனை ரேட்டிங் தருவீர்கள்?

தமிழக அரசு கொரோனா பரவலை கட்டுபடுத்த மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு என்ன மதிப்பெண் தருவீர்கள் ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *